Звіт директора

Звіт
директора комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим вивченням французької мови» Дніпровської міської ради 
про свою діяльність на посаді протягом 2016-2017 навчального року


м. Дніпро, 22 червня 2017 року


            Шановні присутні! Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб проаналізувати роботу колективу навчального закладу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора комунального заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим вивченням французької мови» Дніпровської міської ради  перед трудовим колективом, представниками громадськості, самоврядуванням школи.

            Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася ст.53 Конституції України, Законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Законом України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритості навчального процесу.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання.

У цьому навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над реалізацією теми «Освітні стратегії соціалізації особистості в умовах спеціалізованої школи».

Основними завданнями закладу є виховання патріотів, відданих демократичним цінностям, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до самостійного життя.

 

1. Загальна інформація про школу

 КЗО ССЗШ № 126 є комунальною власністю Дніпровської міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Дніпровської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1961 році.

Навчання завершили 910 учнів у 30 класах, середня наповнюваність класів становить 30 учнів. До першого класу учні вступають з різних мікрорайонів міста. Педагогічним колективом закладу проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

 

2. Кадрове забезпечення

 У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками КЗО ССЗШ № 126 була забезпечена на 100%, з них:

·         спеціаліст – 15,

·         ІІ кваліфікаційна категорія – 3,

·         І кваліфікаційна категорія – 11,

·         вища кваліфікаційна категорія – 30,

·         звання «старший вчитель» – 9,

·         звання «вчитель-методист» – 15,

·         нагрудний знак «Відмінник народної освіти» – 11.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. У цьому навчальному році педагоги продовжили  працювати у системі Google Apps for Education.

Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям, активно використовуючи у своїй посадовій та вчительській діяльності сучасні освітні технології, зокрема телебачення, комп’ютерні презентації, відеоуроки, комп’ютерні тести.

 

3. Методична робота.

            Методична робота педагогічних працівників була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2000 р. «Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно – технічної освіти» в контексті послання Президента України до Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ століття», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Методичне забезпечення».

Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних циклових методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, бібліотеки, кабінетів інформатики, фізики та хімії, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети та портфоліо учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів для конкурсів, технічні засоби (комп’ютер, інтерактивна дошка, доступ до мережі Інтернет за рахунок точок доступу Wi-Fi).

За останні роки адміністрація та педагогічний колектив можуть стверджувати, що в школи відбуваються позитивні зміни, серед яких варто відзначити:

·  впровадження продуктивних інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

·  активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

·  всебічне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

·  участь усіх учасників у реалізації завдань навчально-виховного процесу;

·  моніторинг якості освітнього процесу (періодичний, підсумковий);

·  моніторинг розвитку творчих здібностей учнів у системі додаткової освіти;

·  моніторинг оздоровчої функції освіти (динаміка стану здоров’я учнів).

Щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» слід зазначити, що протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови Про засади державної мовної політики». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, один раз на п’ять років – стан викладання української мови та літератури.

Учителі школи йдуть у ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджують все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

·         встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

·         активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за перспективним планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

У 2016-2017 навчальному році атестувалося 14 учителів. За результатами атестації:

-     присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії»:

а)    Верясову Андрію Миколайовичу, учителю української мови та літератури, викладача предмету «Захист Вітчизни»;

б)   Грюковій Тетяні Іванівні, учителю фізичної  культури;

в)   Карловій Інні Іванівні, учителю англійської  мови.

-      присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії»:

а)    Ковалю Владиславу Олександровичу, учителю французької  мови;

б)   Лазареву Кирилу Олександровичу, учителю фізики та трудового навчання.

-     підтвердити відповідність займаній посаді та відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст 9 тарифного розряду»:

а)    Буршиній Світлані Григорівні, бібліотекарю.

-     «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» (повторно) та звання «Учитель-методист» (повторно):

а)    Явдошляр Людмилі Іванівні, учителю хімії;

б)   Лях Наталії Геннадіївні,  учителю української мови і літератури;

в)   Моргун Наталії Михайлівні, учителю української мови і літератури;

г)    Романенко Надії Миколаївні, учителю зарубіжної літератури;

д)   Клименко Олені Олексіївні, учителю фізичного виховання

-      «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» (повторно) та звання «Старший учитель» (повторно):

а)    Фіалко Лілії Василівні, учителю початкових класів;

-     «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» (повторно) та звання «Старший учитель»:

а)    Бендосенко Ірині Михайлівні, учителю французької мови;

б)   Фоменко Надії Георгіївні, вчителю музичного мистецтва

Педагоги школи активно залучаються до роботи у міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

Директор школи Пешехонова Н.О. та учитель хімії Ситнік А.М. взяли участь у засіданні пілотних шкіл за результатами роботи в E-twinning. Амбасадор Дніпропетровської області в E-twinning Ситнік А.М. взяла участь у засіданні європейських країн-лідерів цього напрямку діяльності у Греції.

Вчитель французької мови Хайруліна В.Р. пройшла конкурсний відбір та отримала стипендію на 2-тижневе навчання у Альянс-Франсез м Париж (липень 2016 р.)

Учителі-білінгвісти Поколодна К.Л., Ситнік А.М. взяли участь у міжнародному семінарі білінгвістичних шкіл у м. Кишинів (Молдова) з питань впровадження єдиних програм та критеріїв оцінювання учнів з предметів немовного циклу, що викладаються французькою мовою (березень 2017 р.).

За сприяння Посольства Франції в Україні 5 учителів французької мови пройшли 4-місячні очно-дистанційні методичні курси Pro-Fle.

Школа була визнана опорною школою з такого напрямку роботи, як Гуманна Педагогіка.

У 2016-2017 н.р. було проведено 448 методичних та навчально-виховних заходів. З них:

·       засідань методичних об'єднань – 15

·       занять Школи молодого вчителя – 2

·             індивідуальних та групових консультацій – 258

·             засідань методичних об'єднань з вчителями-методистами – 4

·             наради при директорові – 22

·             проведено семінарів для педагогів міста та області – 2

·             взяли участь у виїзних семінарах – 8

·             проведено семінарів-практикумів для педагогів, що проводять фахову перепідготовку в ДОІППО – 1:

-          для вчителів французької мови з проблеми «Нетрадиційні форми навчання, педагогічні технології вивчення іноземної мови»;

·             відкритих уроків – 42

·             батьківських зборів – 94

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

 

4. Навчальна діяльність учнів

Наша школа — це навчальний заклад, що виконує замовлення суспільства щодо виховання конкурентоспроможної особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних осо­бливостей та обдарувань, що врешті допоможе випускникам стати успіш­ними в житті, здатними до інтеграції в європейське співтовариство.

Нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання базових та спеціальних дисциплін.

Інтеграція національної освіти у світову систему та європейські заклади освіти здійснюється з урахуванням основних принципів державної освітньої політики в Україні. Враховуючи ці напрямки та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011р, за №. 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 13.01.2014р, № 31 «Про затвердження графіків проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки та конкурсних відбірково-тренувальних зборів  кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на 2015-2019 роки» (зі змінами), наказу міністерства освіти і науки України від 19.08.2016р. № 1006  «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 07.09.2016р. № 587/0/212-16 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і обласних етапів турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році» та з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді міста в жовтні - березні 2016 - 2017 року проводились шкільні, районні, міські, обласні та всеукраїнські олімпіади з таких предметів: українська мова і література, математика, фізика, хімія, біологія, історія, право, географія, російська мова і зарубіжна література, музика, обслуговуюча праця, іноземна мова, інформатика, ОТМ.

Керівництво шкільними олімпіадами, підготовка завдань і підведення підсумків здійснювалось шкільними оргкомітетами та журі, до складу яких входять вчителі відповідних предметів.

Склад оргкомітетів і журі затверджувався наказом директора школи.

Олімпіади проводились на відповідному організаційному і методичному рівні.

У жовтні - листопаді 2016 року проводились районні відбіркові тури та міські олімпіади.

Учні навчального закладу здобули перемоги на I етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

№№

П.І. учня

Клас

Предмет

Місце

П.І.Б. учителя

1.                 

Храпко Василь

8-В

Фізика

ІІ

Мельник С.І.

2.                 

Аксенов Владислав

10-А

Фізика

ІІІ

Лазарев К.О.

3.                 

Пліскунов Василь

11-Б

Фізика

ІІ

Лазарев К.О.

4.                 

Кочкин Владислав

10-А

Географія

ІІ

Жмурченко Н.М.

5.                 

Козак Діана

8-Б

Географія

ІІІ

Жмурченко Н.М.

6.                 

Пінчук Софія

9-В

Історія

І

Луцишина Л.В.

7.                 

Клімухіна Поліна

11-А

Історія

ІІ

Воронцова Т.М.

8.                 

Кравченко Єгор

7-В

Біологія

ІІ

Дубровіна О.О

9.                 

Поколодна Світлана

8-А

Біологія

ІІ

Дубровіна О.О.

10.             

Баланенко Анна

11-Б

Біологія

ІІ

Гузєєва С.Г.

11.             

Козак Діана

8-Б

Хімія

ІІ

Ситнік А.М.

12.             

Петров Віктор

9-В

Хімія

ІІ

Ситнік А.М.

13.             

Баланенко Анна

11-Б

Хімія

ІІ

Явдошляр Л.І.

14.             

Остапенко Максим

9-В

Німецька мова

І

Індивід.підготовка

 

 23 учнів стали призерами II (міському) етапу:

 

№№

П.І. учня

Клас

Предмет

Місце

П.І.Б. учителя

1.                 

Пінчук Софія

9-В

Історія

ІІ

Луцишина Л.В.

2.                 

Остапенко Максим

9-В

Німецька мова

І

Індивід. підготовка

3.                 

Халіпов Ілля

8-В

Французька мова

І

Гордієнко М.М.

4.                 

Піщик Катерина

8-А

І

Дмитренко І.Л.

5.                 

Скударнова Анастасія

8-Б

І

Федюшичева Г.М.

6.                 

Кудлач Ростислав

8-Б

ІІ

Федюшичева Г.М.

7.                 

Морозова Ксенія

8-В

ІІ

Гордієнко М.М.

8.                 

Петренко Вікторія

8-А

ІІІ

Дмитренко І.Л.

9.                 

Богдан Олександра

9-В

І

Крилова Т.Ю.

10.             

Гордієнко Поліна

9-А

ІІ

Федюшичева Г.М.

11.             

Палюра Варвара

9-А

ІІ

Корогод І.Г.

12.             

Пінчук Софія

9-В

І

Гордієнко М.М.

13.             

Сніжко Анастасія

9-А

ІІ

Федюшичева Г.М.

14.             

Шевченко Євген

9-В

ІІІ

Крилова Т.Ю.

15.             

Михайліченко Анастасія

10-А

І

Крилова Т.Ю.

16.             

Лапко Анастасія

10-А

ІІІ

Лапко О.В.

17.             

Безгодкова Катерина

10-А

ІІ

Лапко О.В.

18.             

Шульгіна Богдана

10-А

ІІІ

Крилова Т.Ю.

19.             

Науменко Валерія

10-А

ІІ

Крилова Т.Ю.

20.             

Баланенко Анна

11- Б

І

Крилова Т.Ю.

21.             

Товстоног Ольга

11-Б

ІІ

Крилова Т.Ю.

22.             

Безродна Маргарита

11-Б

ІІ

Крилова Т.Ю.

23.             

Нос Олександра

11-А

ІІІ

Гордієнко М.М.

 

     У обласному етапі Всеукраїнської олімпіад маємо такі показники:

№№

П.І. учня

клас

Предмет

місце

П.І.Б. учителя

1.               

Богдан Олександра

9-В

Французька мова

 

ІІ

Крилова Т.Ю.

2.               

Гордієнко Поліна

9-А

ІІІ

Федюшичева Г.М.

3.               

Сніжко Анастасія

9-А

ІІІ

Корогод І.Г.

4.               

Науменко Валерія

10-А

І

Крилова Т.Ю.

5.               

Михайліченко Анастасія

10-А

ІІ

Крилова Т.Ю.

6.               

Безгодкова Катерина

10-А

ІІІ

Лапко О.В.

7.               

Баланенко Анна

11-Б

І

Крилова Т.Ю.

8.               

Товстоног Ольга

11-Б

ІІ

Крилова Т.Ю.

9.               

Остапенко Максим

9-В

Німецька мова

І

Індивід.підготовка

 

Результати ДПА у 9 класі: високий рівень – 33,3%, достатній рівень – 45,6%, середній рівень – 21,1%, початковий рівень – 0%.

Результати ДПА / ЗНО у 11 класі:

 

Успішність

якість

Українська мова

100 %

75 %

Математика

100 %

48 %

Історія України

100 %

60 %

Біологія

100 %

33 %

Англійська мова

100 %

100 %

Французька мова

90 %

40 %

За результатами 2016-2017 н.р. серед 51 випускника 11 класів, 2 учні отримали золоті медалі.

Здали екзамени DELF В1 і В2 на рівень володіння французькою мовою 25 учнів 11-го класу.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, полягає не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях та конференціях.

За 2016-2017 навчальний рік маємо такі результати:

 

Конкурси

Учас-ників

Дипломи

 

І

ступеня

ІІ

ступеня

ІІІ

ступеня

Лау-

реат

1.                 

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

9

-

-

1

8

2.                 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

4

1

-

-

3

3.                 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

109

3

54

-

52

4.                 

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Джура»

6

-

-

-

6

5.                 

Міський конкурс «Собори наших душ»

5

2

-

-

-

6.                 

Обласні змагання з шахів

7

7

-

-

-

7.                 

Півфінал Чемпіонату України з шахів

2

2

-

-

-

8.                 

Змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч»

30

-

6

-

-

Учні 8 та 10 кл. пройшли лінгвістичне навчання у колежі та ліцеї м. Конфолян та м. Гере (Франція) навесні 2017 р.

Але в навчальній роботі залишаються недоліки, тому для їх усунення необхідно здійснювати такі заходи:

·        активізувати роботу вчителів-предметників з підготовки учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад;

·        урізноманітнювати форми роботи предметних гуртків з метою зацікавленості учнів до предметів;

·        проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;

·        залучати до позакласної та позаурочної роботи дітей, які мають високий  рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей.

 

5.  Виховна та позакласна робота

            Входження України в європейський освітній простір, розбудова національної системи освіти породжують певні зміни в концептуальних підходах та парадигмі освіти й вихованні учнів на сучасному етапі.

У зв’язку з політичною та економічною ситуацією в нашій країні, 2016-2017  навчальний рік став особливим для закладу. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів і загроз та, водночас, значних перспектив розвитку, важливих змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням освіти є визначення нової стратегії виховання.

Сьогодні ми розглядаємо стратегію виховання як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка є основою формування особистості школяра та значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Саме країна та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення власної долі, долі своєї держави, подальших глобальних змін на планеті.

Виховна робота школи у 2016-2017 була спрямована на вирішення таких завдань:

1.         Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.

2.         Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

3.         Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.

4.         Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.

5.         Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

6.         Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

7.         Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

8.         Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

9.          Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

10.      Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.

11.      Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формування досвіду громадянської поведінки.

12.      Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

13.      Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

14.      Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

15.      Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

16.      Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Звіт

Протягом  навчального  учні школи взяли участь у наступних довгострокових програмах, спортивно-туристичних заходах та міських святах:

З/п

Конкурс

Рівень

Місце

Керівники, учні

1.       

«Півгодинки на цікавинки» - конкурсна програма для учнів 2-4 класів

Районний

1місце

Збірна команда 4 класів

Геленко І.П.

2.       

Конкурс талантів серед шкільного самоврядування «Лідер-фест»

Районний

2 місце

Клімухіна Поліна 11А

Геленко І.П.

3.       

Конкурс краєзнавчих пошукових робіт «Джерельце» (історично-краєзнавчий напрямок) «Вулиці мого міста»

Районний

1 місце

Воронцова Т.М.

Главна Дарʼя, Клімухіна Поліна 11-А

4.       

Участь  районній спартакіаді до Дня фізкультури і спорту

Районний

учасники

Кер.

Грюкова Т.І.

5.       

Фітнес-марафон до Дня Міста

Міський

учасники

Кліменко О.О.

Команда Черлідінгу

6.       

Районні змагання призначені до Дня Захисника Вітчизни  «День Козацтва»

Районний

учасники

Кер. Грюкова Т.І.

Верясов А.М.

Збірна команда

7.       

Спортивне орієнтування «Дніпрова хвиля»

Районний

учасники

Кер. Грюкова Т.І.

Збірна команда

8.       

Участь у міський фінальних змаганнях пілотного проекту «Знай, умій, живи!» під патронатом Марини Порошенко

Міський

учасники

Кер. Лях.Н.Г.

Збірна група 11 класів

9.       

Атлетичний пробіг «Миля Миру»

Міський

учасники

Кер. Грюкова Т.І.

Збірна команда

10.   

Міський фестиваль «Футбол для всіх»

Міський

учасники

Кер. Грюкова Т.І.

Збірна команда

11.   

Участь у районних змаганнях з легкоатлетичного чотириборства

Районний

Переможці

Кер. Грюкова Т.І.

Збірна школи

12.   

Участь у міському фестивалі «Джура-Самар-Фест»

Міський

-

Карлова І.І.

Збірна школи

13.   

Легкоатлетична естафета , присвячена Дню Перемоги

Міський

Учасники

Кер. Грюкова Т.І.

Збірна школи

14.   

Участь у відбірковому конкурсі ДЮПР

Районний

5 місце

Геленко І.П.

Збірна команда

15.   

Фестиваль «Зоряне коло» (вокал)

Районний

Міський

1 місце

учасники

Фоменко Н.Г.

Білодід Марія 1 клас, вокальний гурток «Крок до зірок»

16.   

Міський круглий стіл в облдердміністрації  «Разом до спільного майбутнього»

Міський

Учасники

Касперович Ярослав, 11А

Нос Олександра 11А

Геленко І.П.

17.   

«Формула успіху»

Районний

Міський

Переможці

Лауреати

Геленко І.П.

Команда лідерів самоврядування «Ластівка»

Було проведено виховні позакласні заходи (уроки мужності, лінійки пам’яті  та патріотизму, літературно-музичні композиції),направлені  на підвищення національної свідомості та національно-патріотичного виховання молоді:

Загальношкільні заходи:

·         День Українського Козацтва «Джура» («Сокіл») – «Козацькі розваги» ( за ініціативи ДРЦПО) (12.10.2016)

·         Робота лекторської і пошукової групи в шкільному музеї. Центр «Стежина» шкільного самоврядування «Ластівка» - протягом  навчального року;

·         Вшанування  ветеранів  Другої Світової війни – протягом навчального року (жовтень 2016)

·         Зустріч з воїнами, учасниками АТО: Сологуб В.О, Мурчич Владислав – випускник школи (жовтень-квітень 2016)

·         Зустріч з учасниками батальйону «Азов» (лютий, квітень)

·         Вшанування  жертв голодоморів  та політичних репресій (листопад 2016)

·         Тиждень права (з 05.12.2016 – 09.12.2016)

·         Волонтерська діяльність ( Акція «Хай Янголи тебе оберігають», Відвідування  Воїнів-Ато в 16 лікарні)

·         Уроки патріотизму (протягом року)

·         Відвідали театр ім. Опери і Балету до Дня визволення міста, музей Ато (двічі)

·         декада  національно-патріотичного виховання в рамках Дня Захисника України, Дня Українського козацтва, Свята Покрови і визволення  Дніпропетровська та України, свята Козацькі Забави, конкурсу Строю та Пісні, розважально-спортивної програми «Один День в Армії», відвідування Військової Частини, виїзд на стрілецький полігон.(протягом року)

·         Тиждень Гідності та Свободи за окремим планом з 14.11.2016 по 22.11.2016.

·         Проведені заходи до Дня Соборності  України за окремим планом (20.01.2017)

·         Заходи  присвячені вшануванню пам’яті небесної сотні, спільно з воїнами АТО.(18.02.2017)

·         Літературно-музична композиція до Дня Пам’яті із запрошенням воїнів АТО (5.05.2017)

·         Конкурс  До Дня Вишиванки (18.05.2017)

·         Участь у фестивалі «Сімейний день надзвичайних ситуацій» (03.06.2017)

·         Участь у святі до Дня Захисту Дітей «Тато , Мамо, Я – спортивна сім’я»

 

Просвітницька робота з батьківською громадськістю, проведена протягом 2016-2017 року.

- Залучення до волонтерської діяльності.

- Участь у загально-шкільних заходах

- Батьківські конференції, всеобучі, батьківські збори

 

Робота шкільного парламенту Учнівського самоврядування «Ластівка»

Проведення засідань, зустрічей, участь у районних і міських заходах:

-          Вирішення організаційних питань, «День самоврядування» до Дня Вчителя, проведення традиційних шкільних заходів, участь у міських довгострокових програмах, проведення благодійних акцій, Співпраця з лідерами районної організації «Світ Молоді» і міської організації  дітей і молоді палаца «Юнацтво»

 

Робота, проведена з батьками:

-          Батьківські всеобучі та батьківські збори

-          Протягом року проведено 4 батьківські всеобучі. (04.09.16, 22.12.16 р. «Виховання правдивості та чесності», «Виховуємо правову Культуру» 9-11 класи)

-          Соціальні мережі, боулінг в дитячому колективі (15.01.2017, 17.04.2017, «Організація дозвілля та збереження життя і здоров’я дітей під час канікул»

-          Виклик на засідання ради з профілактики правопорушень (5 засідань), листи батькам (3).

Протягом навчального року та навчальної практики відбулись такі туристичні подорожі:

Інформація про екскурсії, проведені в 2016-2017 н. р.

Назва екскурсії

№ наказу

Кількість дітей

1.

Хащове

200 від 23.05.2017

185 від 10.05.2017

110

2.

Художній музей

197 від 16.05.2017

25

3.

Зоологічний музей

196 від 16.05.2017

зо

4.

Екоцентр

194 від 16.05.2017

зо

5.

Хлібзавод №5

193 від 16.05.2017

184 від 04.05.2017

181 від 02.05.2017

86

6.

Діорама «музей АТО»

191 від 15.05.2017

150 від 17.03.2017

40

7.

Закарпаття

112 від 27.12.2016

8

8.

Аерокосмічній музей

163 від 11.04.2017

зо

9.

Полтава

161 від 10.04.2017

зо

10

Історичний музей

159 від 12.04.2017

зо

11

Львів

148 від 23.03.2017

27

12

Київ

138 від 07.03.2017

116 від 13.10.2016

79

13

Умань

53 від 09.09.2016

44

14

Петриківка

49 від 09.09.2016

25

 

Школа основує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, які за змістом і формами роботи відповідають національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу учнів школи, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави.

 

Однак, не завжди виховна робота у нашому навчальному закладі здійснюється на високому рівні. Тому, для усунення недоліків в організації виховної роботи необхідно:

·         систематично проводити бесіди на правову тематику з учнями та батьками, систематично залучати учнів до роботи комітетів органів самоврядування, аналізувати мікроклімат в класних колективах;

·         здійснювати пошук і цілеспрямований вияв обдарованості у дітей;

·         удосконалювати проведення заходів щодо зменшення ризику дитячого травматизму.

 

6. Правовиховна робота

Правове виховання в школи – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Завдання правового виховання: забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки; забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Ріст ефективності правового виховання відбувався завдяки:

-          стимулюванню здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації

-          учнів;

-          використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів (діалогів, аутотренінгів, дискусій, акцій);

-          використанню досягнень педагогічної та психологічної науки;

-          здійсненню виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

·         тематичні відеопрограми та класні години;

·         місячник морально-правового виховання з трьома тематичними тижнями;

·         зустрічі з представниками правоохоронних органів;

·         лекції, бесіди на правову тематику;

·         анкетування;

·         уроки правознавства;

·         олімпіади та конкурси з правознавства;

·         індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

·         батьківські лекторії;

·         відвідування проблемних сімей.

Проведена така Превентивна робота

Контроль класних керівників  дітей групи ризику, обстеження житлово-побутових умов цих дітей, проведення тижня права, зустріч із майором міліції Рогальською В.В, бінарний урок «Юридична відповідальність» (10-11 класи), засідання ради профілактики, написання листів батькам, учнів які пропускають школу, батьківський всеобуч з теми: «Теорія поколінь. Дитяча кібер-безпека», акція «16 днів проти насильства і жорстокості».

Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями, що потрапили у складні життєві умови. За рахунок постійної профілактичної роботи, плідної роботи Ради профілактики, співпраці з органами внутрішніх справ протягом року злочинів та правопорушень не було.

 


7. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школи, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року та на початок 2017 року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

-          дітей, що позбавлені батьківського піклування – 8;

-          багатодітні сім’ї – 33, в них дітей - 45

-          Малозабезпечених сімей - 8, в них дітей - 10.

-          дітей – інвалідів – 4.

-          чорнобильців - 2,

-          сімей СЖО - 0.

Була проведена така робота:

-          Обстеження житлово-побутових умов.

-          Контроль працевлаштування дітей цієї категорії після закінчення школи

-          Щорічне привітання дітей, які перебувають на обліку, з Днем захисту дітей, з Днем Знань, з Новорічними Святами. Діти забезпечені підручниками, шкільною і спортивною формою, безкоштовним харчуванням, проїзними  білетами (діти-сироти)

            Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи, залучені до гурткової роботи.

 

8. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у нашій школи здійснюється під час навчально-виховного процесу:

·      виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території;

·      розширення знань про професії на уроках праці та інших уроках;

·      екскурсії на виробництво, управлінські структури, у військові частини;

·      позакласні виховні заходи, участь у конкурсах, фестивалях, екскурсіях та туристичних поїздках.

Протягом року відбулось 12 зустрічей учнів 9-11 класів з представниками вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Велику допомогу надає мультимедійний термінал, який працює у школи з лютого 2012 року. Діти у вільний від навчань час – на перервах, класних годинах – виконують різноманітні завдання тестів, знайомляться з ринком праці й нашій області, поступово формують уяву про світ професій.

 

9. Робота бібліотеки  у 2016-2017 н.р.

Діяльність шкільної бібліотеки КЗО ССЗШ №126 у 2016-2017 році    була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи і здійснювалась з таких основних напрямків:

 • Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого  ставлення до книги.
 • Формування  правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення  інтересу до рідного краю.
 • Пропаганда здорового способу життя.
 • Сприяння самоосвіті  учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.
 • Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.
 • Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.
 • Популяризація літератури та книги.

      В умовах відродження української національної державності, значна увага приділялася патріотичному вихованню школярів, любові до Батьківщини, вивченню історії рідного краю, звичаїв та традиції українського народу. Важливе місце займала популяризація українського слова, допомога читачам в опануванні всіх скарбів, що становлять духовну спадщину народу.

 За   минулий  навчальний рік  у  фонд шкільної бібліотеки надійшло:

·         підручників – 3076 прим.,

·         художньої літератури – 11 прим..

Станом на 01.06.2017 р. Кількість читачів бібліотеки становить – 762, з них учнів – 717, вчителів – 45.

Кількість книжкового фонду становить – 38774 примірника, з них: підручників – 20345, художньої, галузевої та методичної літератури – 18429 примірників.

  34 примірника художньої літератури  подаровано учнями школи під час проведення  акції «Подаруй бібліотеці книгу».

 Бібліотекою школи було організовано передплату 9  періодичних видань, із них  1 дитяче видання.

У бібліотеці оформлені постійнодіючі полички: «Три складові українського буття», «Стежками рідного краю», «Куточок гуманної педагогіки», «Україно, Україно, славний край козацький», «Твій друг книга!»

В 2016/2017 навчальному році в бібліотеці були організовані книжкові виставки, присвячені літературним датам: 80-річчя Бориса Олійника, українського письменника; 180 - річчя Марка Твена, американськог письменника; «Великий Кобзар», до дня народження  Т.Г.Шевченка.

Протягом року організовані тематичні виставки літератури: «Миру мир» до Всесвітнього дня миру; «Право у нашому житті» до місячника правових знань; «Мудрость козацької доби» до дня українського козацтва; «За здоровий спосіб життя»; «16 листопада – Міжнародний день толерантності»; «Лиха коса голодомору» до дня пам’яті жертв голодомору; «Виховуємо громадянина – патріота України» до дня збройних сил України»; «Моя Україна – найкраща у світі до дня Соборності України; «Чорнобиль не має минулого часу».

Для максимально-повного задоволення інформаційних потреб  як вчителів, так і учнів велася робота з удосконалення  і розширення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, поповнювався і редагувався  алфавітний та систематичний каталоги. Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала: виступи на нарадах при директору, методичних об’єднаннях з інформаційними оглядами, оглядами періодичних видань на допомогу вчителю. Бібліотека допомагала вчителям у проведенні предметних тижнів у школі.

З метою вивчення читацьких інтересів молодших школярів, рівня їх читацької культури,  місця книги  в житті, виявлення впливу школи на розвиток читацької самостійності  учнів молодшого шкільного віку були проведені бесіди «Я люблю читати про...»

На виконання  наказу  Міністерства  освіти  і науки  України  від  12.08.2014 № 931 «Про проведення щорічного місячника шкільних бібліотек з 01  по 31 жовтня 2016 року в нашій школі було проведено третій Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів».

Із метою посилення ролі шкільної бібліотеки у відродженні читання як духовної потреби дитини, а також популяризації української книги, історії України, краєзнавчих матеріалів, народних традицій бібліотека провела ряд заходів.

30 вересня в школі відбувся День учнівського самоврядування. Захід проводився з метою пропагування серед учнівської молоді основних засад місцевого самоврядування, формування активної життєвої позиції старшокласників та реалізації їх лідерського потенціалу, виховання інтелектуально і духовно розвиненого підростаючого покоління - майбутнього нації.

У Дні учнівського самоврядування брали участь учні 9-11-х класів. Старшокласники  мали можливість спробувати себе в ролі педагога, зрозуміти і відчути, як це – бути вчителем. А також в ролі бібліотекаря, медичної сестри і інженера по ТБ. В ролі бібліотекаря була учениця 11-А класу Мазур Анастасія.

Серед 1-х класів було проведено бібліотечні уроки: «Знайомство з бібліотекою»

Протягом року в бібліотеці проходила благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу». Акція проводиться з метою широкого залучення вчителів, учнів навчального закладу, до роботи з поповнення книжкового фонду, покращення комплектування довідковою, методичною, художньою літературою.

Після закінчення бібліотекарем курсів Веб 2.0 (курси проходили в школі в вересні – жовтні) було відкрито сайт шкільної бібліотеки, блог бібліотекаря. У зв’язку з цим визначено такі пріоритетні завдання:

1)      Створення умов для роботи в мережі Інтернет;

2)      Привернення уваги до подій бібліотечного життя:

3)      Пошук шляхів співробітництва з іншими навчальними закладами.

 

 

 

Бібліотекарем школи разом із класними керівниками, вчителем української мови та літератури  були складені бібліографічні рекомендаційні списки для батьків з питання залучення дітей до читання «Навчаємося успішно читати». Під час проведення батьківських зборів класні керівники ознайомили батьків із рекомендованою літературою та порадами як виховати в дітей  любов до читання, як зацікавити дітей читанням та як правильно читати. Рекомендаційні списки  було розміщено на сайті бібліотеки.

В 5–му класі на уроці малювання було проведено інтегрований бібліотечний урок «Ілюстрація в книзі».

Учні 5-6 класів брали участь у конкурсі малюнків «Ми читаємо і малюємо». У дітей які приходили до бібліотеки з'явилося бажання прочитати якнайбільше цікавих книжок.

Раз на семестр були проведені рейди – перевірки по збереженню підручників «Підручник – обличчя учня». Особливу увагу приділяли класам, в яких нові підручники. Під час перевірки була проведена бесіда по збереженню книги.

За підсумками навчального року проведено конкурс «Найкращій читач бібліотеки» за підсумками обробки формулярів. В цьому конкурсі  найкращою була Почта Софія 4-Б клас

В 2-8 класах було проведено анкетування «Книга в твоєму житті». За підсумками 80% читають художню і довідкову літературу. Учні початкових класів надають перевагу науково – популярній і художній літературі. Відчувається проблема читання при проведені аналізу анкетування. На запитання «Чим ти займаєшся у вільний час?» лише 32% з опитаних відповіли, що читають книги.

На канікулах постійно працює «Книжкова лікарня».

Особливу увагу бібліотека приділяє  інклюзивній формі освіти. В нашій школі навчається учень з особливими потребами. На початку року були отримані підручники шрифтом Брайля на тимчасове користування. Ведеться робота по забезпеченню підручниками на наступний навчальний рік.

Протягом  усього навчального року  надавалася допомога  педагогічному  колективу у доборі методичної та художньої літератури для проведення  відкритих уроків та різноманітних заходів. На допомогу вчителям та вихователям в бібліотеці ведеться картотека газетно-журнальних статей.

Бібліотека – це світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець. Використовуючи різноманітні форми роботи, шкільний бібліотекар робить все, що від нього залежить, для того, щоб усі читачі-учні, вчителі, адміністрація школи, батьки,  були переконані в тому, що шкільна бібліотека є орієнтиром у світі знань.


10. Державно-громадське управління

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту школи, педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні школою. Найважливіші питання напрямків розвитку закладу, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя й роботи школи. На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація ефективної роботи школи неможлива без дієвого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація школи, вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. У школі налагоджена робота з батьківською громадськістю:

 • працює батьківський комітет закладу;
 • за безпосередньої участі батьківських активів у класах проводяться масові заходи;
 • періодично проводяться засідання батьківського лекторію;
 • упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням учителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу школи з батьками учнів.

За 2016-2017 навчальний рік до директора закладу було 34 письмових звернень. На всі звернення адміністрація школи відреагувала та надала відповідні відповіді.

 

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно учні проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів, на підставі довідок лікувальної установи в школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. З урахуванням цих списків видається наказ по школі. Працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівник харчоблоку проходить медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного обстеження фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у сестри медичної школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства»  (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. У школі працює буфет, є їдальня.

Цікавими оздоровчими заходами в школи є проведення шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкідливість паління, вживання наркотичних речовин, алкоголю, виступи шкільної сестри медичної на загальношкільних батьківських зборах. У планах виховної роботи кожного вихователя є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

Адміністрацією закладу в період 2016-2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв  електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в закладі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, чергуванням по закладу. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розташовано стенди та інформаційні панелі, на яких розміщено та транслюються матеріали з безпечної поведінки.

Будівля закладу забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування, на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

На усіх поверхах розміщено плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно з санітарними, пожежними нормами і правилами, закладом отримано Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, комп'ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, на педагогічній раді.

Протягом року жоден з учнів не був травмований під час навчально-виховного процесу. Але випадки травмування учнів у побуті – під час занять у спортивних секціях, на вулиці - мали місце (1).

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються та аналізуються.

 

13. Фінансово-господарська діяльність

Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте система опалення знаходиться у далеко не найкращій формі. Це питання потребує термінового вирішення.

За рахунок бюджетних коштів відбувся ремонт харчоблоку, встановлено 7 пластикових вікон. Також встановлено систему відеонагляду, 2 моноблоки, система «Інфо-рада», інтерактивний комплекс у кабінеті інформатики, миюча ванна у харчоблоці, водонагрівач та меблі у кабінет іноземних мов. 

За допомогою депутата міської ради Кривошеєва Є.В. відремонтовано дах, встановлено 9 пластикових вікон.

За рахунок батьківської громади відремонтовані кабінети перших класів: 104, 105, 109; пʼятих класів: 203, 302, 204; малий спортзал, кабінет іноземних мов, кабінет психолога.

Систематично проводяться фінансові звіти перед батьківською радою школи і вони висвітлюються на сайті школи.

Згідно з міським бюджетом на 2017 рік, виділено:

·         на ремонт даху, заміну вікон в актовій залі, ремонт системи опалення в каб. 301,201, бібліотеці – 750000,00 грн.,

·         на придбання меблів у каб. 5-Б і 10-Б кл. – 56384,00 грн.

·         на повірку лічильників – 6776,00 грн.

·         на придбання медикаментів – 2670,00 грн.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення..

 Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. Депутат обласної ради Погосян В.С. відремонтував сходи на стадіон і зробив пандус. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні та працівники школи. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Двірник періодично скошує траву на газонах.

 

14. Управлінська діяльність

Управління закладом здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарними планами вчителів-предметників, планами виховної роботи вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.  У школі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, обласного та міського управлінь освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами, їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школи ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрація використовує багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки тощо.

Під час здійснення контролю практикуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютерних аналітичних систем. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо діяльності конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва, як: порада, особистий приклад, похвала; шанобливе ставлення до людей. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Висловлюю щиру подяку батьківській громаді, управлінським структурам, меценатам за тісну співпрацю!

Сподіваюсь на подальшу співпрацю у роботі!