Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

 1. Організація  роботи  з питань  охорони праці, безпеки життєдіяльності по КЗО ССЗШ № 126

На початку нового навчального року директором навчального закладу видано наказ «Про підготовку до початку навчального року», у якому зазначається порядок утворення, склад робочої комісії та затверджується план заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року з виконанням конкретних заходів, терміном виконання і відповідальних за їх виконання (план заходів у додатку 1). План організаційних та ремонтних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу в новому навчальному році (додаток 2).

Наказом директора створена постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень навчального закладу (додатки 3, 4), яка перед початком навчального року проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій.

Перед початком навчального року призначена наказом директора робоча комісія, яка визначила готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів та спортивних майданчиків, інших приміщень навчального закладу до нового навчального року і склала акти-дозволи на введення їх в експлуатацію (додаток 5).

Після огляду робочої комісії навчальний заклад прийняла в експлуатацію комісія, створена за наказом відповідного органу управління освіти, до якої входять представники обласного, районного (міського) відділу освіти, керівник навчального закладу, представник профспілкової організації навчального закладу а також представниками місцевих органів державного нагляду (пожежна безпека, охорона праці, санітарно-епідемічний нагляд тощо) (додаток 6).

На навчальні кабінети (лабораторії) закладу складені паспорти (додаток 7).

Заступник директора з адміністративно-господарської діяльності провів огляд  строків перевірки обладнання і технічних засобів; інформацію про проведення перевірки захисних засобів і обладнання, яке експлуатується, доведено до відома  керівника (додаток 8).

Перед початком навчального року працівники навчального закладу пройшли щорічний медогляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок (із змінами), наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» та щорічний  обов’язковий профілактичний медичний огляд учні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318 „Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.

Видано наказ про початок навчального року, призначені відповідальні особи за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі і в окремих структурних підрозділах, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, тепломережу та інші питання діяльності навчального закладу.

Наявність документів, що регулюють питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі:

- Статут ;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчального закладу, затверджені керівником;

-  колективний договір (з розділом про «Охорона праці»);

- посадові інструкції з розділом з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчального закладу з  особистими підписами;

-  наказ директора  про призначення відповідальних осіб:

 • за організацію охорони праці в навчальному закладі та його структурних підрозділах (кабінети, лабораторії, майстерні, полігони тощо),
 • за експлуатацію енергогосподарства,
 • за експлуатацію виробничого обладнання,
 • за експлуатацію вентиляційного обладнання,
 • за організацію збереження хімічних, горючих та легкозаймистих речовин.
 • Наказ директора  про призначення комісії для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
 • Посвідчення про перевірку знань з охорони праці керівника навчального закладу, його заступників і членів комісії з перевірки знань з охорони праці.
 • План організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов й охорони праці, здоров'я працівників та учнів.

План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки навчального  закладу

План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

 Акти загального технічного огляду будинків і споруджень навчального закладу.

Акт готовності закладу освіти до нового навчального року.

Акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстернях та в спортивних залах .

Акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, інформатики, трудового навчання , спортивному залі .

Протоколи перевірки опору заземлення устаткування.

Акти технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів

Журнал обліку первинних засобів пожежогасіння.

Акт обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення будинку вогнезахисним складом.

Акти перевірки стану вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення .

Інструкції з охорони праці для всіх професій і виду робіт .

Журнали реєстрації інструкцій з охорони праці.

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Програма вступного інструктажу з охорони праці.

Програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.

Журнал перевірки знань з електробезпеки персоналу із групою  електробезпеки 1.

Журнал реєстрації цільового інструктажу учнів з безпеки життєдіяльності при організації суспільно корисної, продуктивної праці та проведенні позакласних і позашкільних заходів тощо.

Журнал адміністративно-громадського контролю.

Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

Журнал реєстрації нещасних випадків із тими, які навчаються.

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь).

 

2. Стан пожежної безпеки в навчальному закладі  регламентується за допомогою таких документів та заходів:

порядок огляду й закриття приміщень після закінчення роботи;

дії при виявленні пожежі; порядок і терміни проходження інструктажу з пожежної безпеки, а також призначені відповідальні за його проведення; відповідальні за пожежну безпеку будинків й окремих приміщень.

Інструкція з пожежної безпеки:

 • порядок утримання території, будинків і приміщень, у тому числі евакуаційних шляхів;
 • забезпечення пожежної безпеки при проведенні навчально-виховного процесу, проведенні масових заходів, експлуатації устаткування, проведенні пожежонебезпечних робіт;
 • порядок дій при пожежі:  проведення безпечної й швидкої евакуації працівників та учнів.

План евакуації, оформлений на кожному поверсі, затверджений директором школи.

Акти про укомплектованість внутрішніх пожежних кранів.

Акти про технічне обслуговування і перевірку працездатності внутрішніх пожежних кранів.

Акт про наявність покажчиків пожежних гідрантів .

Акти про своєчасність перевірки й перезарядження вогнегасників.

Акти про стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і сходів. Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури й сходи не захаращені. Всі евакуаційні виходи обладнані засувками. У коридорах, холах, на сходових клітках евакуаційних виходів попереджувальні та вказівні знаки безпеки.

Акти про стан горищ. Двері  горища постійно замкнені. На дверях написи з визначенням місця зберігання ключів

 

3. Стан електрогосподарства

 

Наказ директора про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки.

Наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування.

Стан електрощитових кімнат (Вхідні двері в електрощитову кімнату постійно замкнені, оббиті з обох сторін жерстю із загином жерсті на торець дверей. На зовнішній стороні вхідних дверей написане призначення приміщення, місце зберігання ключів і нанесений попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга». У приміщенні електрощитової, плафони на світильниках повинні бути герметичні, на підлозі біля електрощитової діелектричні гумові килимки. Електрощитова кімната оснащена вуглекислотним або порошковим вогнегасником й однією парою діелектричних рукавичок.

Стан електричних щитів. Усі електричні щити постійно замкнені. На зовнішній стороні дверцят електрощитів   нанесено: порядковий номер щита, яка подається на щит напруга й попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга»)

Відсутні нестандарті (саморобні) електронагрівальні прилади, повітряні лінії електропередачі й зовнішні електропроводи.

Наявність паспортів на електроустановки.

Наявність освітлення території навчального закладу.

 На території освітлені пішохідні доріжки, вхідні двері.

 

4. Утримання території

Підходи до школи, в'їзди й входи на ділянку, проїзди й доріжки мають тверде покриття. У літню пору всю ділянку прибирають від трави, ігрові майданчики й доріжки политі  водою. У зимовий час ігрові майданчики, доріжки, щаблі сходів очищаються від снігу й льоду, а також посипаються піском. Всі колодязі на території  закриті кришками.

Територія навчального закладу вчасно очищається  від сміття, листя, сухої трави тощо. Сміття систематично вивозиться з території.

Необхідно звернути увагу на стан карнизів на даху споруди навчального закладу.