Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально - технічне забезпечення школи

 

Стаття 80. Закону України "Про освіту" Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти
 
Пункт 1. До майна закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належать:
 
нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;
 
майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
 
інші активи, передбачені законодавством.
 
Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належить їм на правах, визначених законодавством.
 
Пункт 4. Об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.